Socialisering

Hundens socialisering


"Hundaggressivitet grundläggs ofta i valpstadiet. Valpen träffar fler människor än hundar och får otillräcklig träning i att umgås med sina artfränder. Hundaggressivitet undviks bäst om valpen bereds tillfälle att vara tillsammans med andra hundar i varierande åldrar och raser. Tyvärr ingriper ägarna för det mesta i onödan i hundarnas umgänge. Vi har en inneboende rädsla för hundslagsmål. Vår ängslan förhindrar att vi låter hundarna mötas på ett naturligt sätt." (Ur "Din Hund Fortsätter" av Sven Järverud och Gunvor af Klinteberg-Järverud)


"En valp som alltid framförs i koppel och skyddas mot "arga" hundar, den lär sig inte allt den faktiskt måste kunna. Det är kanske t o m så att det är den viktigaste kunskapen som försvinner, den om hur man nalkas en obekant hund." (Ur "Hundbok för erfarna" av Ingrid Lingmark)


I Sverige talar vi mest om ”miljöträning”, men socialisering är minst lika viktigt! Dvs att hunden vänjer sig vid andra hundar, katter, hästar etc och inte så lätt ser dem som jaktbyten.


Det bästa av allt med socialisering är att en hund som är socialiserad med främmande hundar när den var valp, den kommer EJ att skada en främmande hund allvarligt, ens om de skulle ryka ihop. En hund som biter en främmande hund hårt blev inte socialiserad när den var valp.


Börja socialisera din valp senast efter vaccinering vid 12 veckor. Hitta några vuxna, friska, lugna, kloka och snälla hundar bland vänner och grannar och låt dem hjälpa till att uppfostra och socialisera din valp.


Se till att välja en valpkurs där social träning ingår!


Ge din hund många goda hundkontakter, från valptiden och framåt, helst utan koppel. Särskilt din valp ska då vara lös. Om båda hundarna möts i koppel så ska kopplen hållas slaka. Låt din unga hund få träffa båda könen, olika åldrar och olika raser. Var avspänd och småprata vänligt när hundarna nosar av varann. Om det blir lite spänt så ska ägarna ta fram godis och locka sina hundar att bryta mötet. Till slut kan ens hund utvecklas till en social konfliktlösare av stora mått, men det behövs träning.


Låt aldrig en främmande hund ni möter gå ända inpå dig för att hälsa på din hund, som kanske försöker gömma sig bakom dina ben. Vill din hund inte hälsa, så ska den slippa. Ställ dig emellan hundarna, be ägaren locka tillbaka sin hund eller gå därifrån. Riskera inte att din hund blir rädd för andra hundar.


Det är viktigt att lära unghunden att gå förbi andra hundar utan att hälsa och inte hälsa på alla hundar den ser eller möter. Stanna när din hund får syn på en annan hund som den ska tränas att inte hälsa på. Ta fram gott godis ur fickan och ge godis så fort din hund vänder sig tillbaka mot DIG. Locka sedan din hund att gå i en stor båge förbi. Mata din hund med flera godbitar medan ni passerar.


/Får kopieras, men ange alltid källan Gunillas Hundkurser!/